Voor stellen die zwanger zijn of willen worden

Vóór de bevruchting

Veel factoren hebben invloed op de vruchtbaarheid en bevruchting. Aan de ene kant zijn dit genetische factoren van zowel de aanstaande moeder en vader en anderzijds spelen factoren van buitenaf zoals leefstijl een belangrijke rol. Onder leefstijl vallen onder andere voeding, stress, roken, het drinken van alcohol en het werken met chemische middelen.

Ongeveer 14 weken vóór de bevruchting, in de preconceptionele periode, rijpen de geslachstcellen van zowel de vrouw als de man. Vervolgens vinden er na de bevruchting, in de eerste 10 weken van de zwangerschap, veel celdelingen en belangrijke processen plaats die belangrijk zijn voor de aanleg van de moederkoek (placenta) en de organen van het kind in de eerste 10 weken van de zwangerschap (embryo). Blootstelling aan schadelijke stoffen en een ongezonde voeding- en leefstijl hebben invloed op deze processen en kunnen ervoor zorgen dat het embryo zich niet goed kan ontwikkelen. 

Een embryo dat niet goed groeit heeft een verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap, maar ook op gezondheidsproblemen na de geboorte, zoals het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en suikerziekte (diabetes). Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, is streven naar een optimale gezondheid al vóór de bevruchting dus enorm belangrijk.

Het wordt steeds duidelijker dat het essentieel is om goede voeding- en leefstijlgewoonten aan te leren, zeker als er een kinderwens is. Door gezond te leven vóór en tijdens de zwangerschap zijn de omstandigheden voor een kindje optimaal om zich te kunnen ontwikkelen.
Door het Slimmer Zwanger programma te volgen bieden wij u een extra steuntje in de rug om uw voeding en leefstijl te verbeteren!

 

 
picture female 2