Kraamverlof

Ook wel bekend als vaderschapsverlof. In Nederland is er per CAO geregeld of je recht op kraamverlof hebt als partner. Mocht je niet onder een CAO vallen of er is niets geregeld in de CAO, dan heb je bij wet recht op 2 werkdagen betaald kraamverlof en 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof. Er ligt een voorstel vanuit de overheid om dit aan te passen naar 5 werkdagen betaald kraamverlof. Maar dat is voorlopig nog niet geregeld. Nederland loopt op dit gebied nog achter op een groot deel van Europa. Vanuit de EU willen ze graag dat iedere lidstaat 10 werkdagen betaald kraamverlof biedt. Landen als België, Zweden, Frankrijk, Spanje, Finland, Portugal en Denemarken voldoen hier al (ruim) aan.
Overigens hoef je de kraamverlofdagen als partner niet te gebruiken voor het bijwonen van de bevalling zelf of de aangifte van de geboorte op het gemeentehuis. De tijd die je hiervoor vrij moet nemen valt onder het calamiteitenverlof.

Klinkt goed, dus stuur me dat magazine met tips!

# slimmerzwanger