Disclaimer

Slimmer Zwanger van Slimmere Zorg is een hulpmiddel om leefstijl- en voedingsgewoonten te verbeteren voor stellen met een kinderwens of in blijde verwachting. Slimmer Zwanger helpt bij de preventie en behandeling van onvruchtbaarheid, obesitas en zwangerschapscomplicaties.

Slimmer Zwanger is een webapplicatie gecombineerd met e-mailberichten. Elke deelnemer screent zichzelf door vragen te beantwoorden. Daarna wordt de deelnemer ondersteund bij het verbeteren van voedings- en leefstijlgewoonten. Door het programma te volgen krijgen deelnemers meer kennis en vaardigheden om de ongezonde gewoonten te veranderen en gezonde gewoonten te blijven volhouden.

De informatie op de website en in de e-mailberichten is gebaseerd op de huidige kennis en is met grote zorgvuldigheid samengesteld door wetenschappers en andere deskundigen. Slimmere Zorg is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website en e-mailberichten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Slimmere Zorg kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van de informatie op de website en e-mailberichten. Deze informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een zorgverlener. Slimmer Zwanger (www.slimmerzwanger.nl) is een online zelfhulpprogramma en dus voor persoonlijk gebruik. Dit betekent dat de deelnemer zelf verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en zelf actief hulp dient te zoeken als het niet goed gaat. Voor een persoonlijk advies en bij medicatie gebruik raden wij u aan uw huisarts of andere zorgverlener te raadplegen.

 

De zelftest en de tussentijdse screeningen van Slimmer Zwanger worden ook door de zorgprofessional gebruikt om een indruk te krijgen over de voedings- en leefstijlgewoonten van de zorgconsument. Uitsluitend na toestemming van zorgconsument.

Slimmere Zorg geeft geen garantie dat met het volgen van het programma alle aanwezige gezondheidsrisico’s en gewoonten worden opgespoord en veranderd. Zodoende geeft het geen garantie op zwangerschap en het krijgen van een gezond kind. www.slimmerzwanger.nl bevat links naar websites die door andere partijen dan Slimmere Zorg worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Slimmere Zorg heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

 

Tot slot, Slimmer Zwanger kan en mag in geen geval worden gebruikt als elektronisch patiëntendossier. Ook is Slimmere Zorg niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuist of nalatig gebruik van Slimmer Zwanger door deelnemers. Slimmer Zwanger is geen alarmerings-software. Indien er sprake is van acute gezondheidsproblemen of nood, dan dient er contact opgenomen te worden met een arts of zorgverlener via reguliere kanalen.

 

Slimmere Zorg is niet aansprakelijk voor schade door onjuist functioneren van Slimmer Zwanger door internetstoringen, overmacht of activiteiten van hackers.

Slimmere Zorg is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade die verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van Slimmer Zwanger. Hieronder valt onder meer: zuivere vermogensschade, verlies van gegevens, letselschade en immateriële schade.

 

# slimmerzwanger